Crystal Hotels Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Deneme 1

Deneme 2

ISO 1002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002


CRYSTAL HOTELS ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI


Crystal Hotels, Temel değerlerinden ödün vermeden, misafir ve kalite odaklı hizmet anlayışı ile;


Misafir talep, beklenti ve şikayetlerini etkin ve uygulanabilir çözümler sunarak misafir memnuniyetini sağlamayı,


Güvenilir gıda üretmeyi,

Çevresel kirlenmeyi önleyerek, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, çevresel değerlerin korunması ve geliştirilmesi sürecine katkı sağlamayı,


İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,


Gıda güvenliği, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevreye etki edebilecek tehlikeleri ortadan kaldırarak riskleri azaltmayı,


Bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,


Sorumlu olduğumuz tüm yasal ve düzenleyici gereklilikler ile uygulanabilir, karşılıklı onaylanan ilgili taraflarımızın şartlarına uymayı, bu uyum ve gereklilikler hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın farkındalığını artırmayı,


Vizyon ve misyonumuzu bilen, tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflarımızla hedeflerimize ulaşmayı,


Tüm çalışan ve çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımları için gerekli şartları sağlayarak, tüm ilgili taraflarımızla kurduğumuz etkin iletişim yöntemleri ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,


Amaçlamış ve ilke edinmiştir.


Umman ÇETİNBAŞ

CEO